5.12.53

ประเภทของงานกราฟิก


     งานกราฟิกที่พบเห็นในสื่อต่าง ๆ ปัจจุบันนี้มีความสามารถหลากหลายมากแต่โดยทั่วไปแล้วงานกราฟิกมีพื้นฐานการสร้าง 2 รูปแบบคือ
     - กราฟิกแบบ Vector เป็นการสร้างภาพที่มีรูปทรงเลขาคณิตโดยใช้เส้นแบบต่างๆมารวมกัน โดยสามารถประกอบกันเป็นรูปภาพ ซึ่งข้อดีคือ สามารถขยายได้โดยไม่เสียความสมดุลของรูปภาพ ขอบของรูปภาพจะไม่แตก เมื่อมีการขยายโปรแกรมที่สามารถสร้างภาพ Vector ได้คือ CorelDRAW, Illustrator

ภาพแบบ Vector

     - กราฟิกแบบ Bitmap เป็นการสร้างรูปภาพจากภาพถ่ายซึ่งรูปภาพจะเกิดจากจุดสีที่มีลักษณะเป็นจุดสี่เหลี่ยม มาเรียงกันอยู่จำนวนมาก เรียกว่า จุดพิกเซล พอมารวมกันจะก่อให้เกิดภาพ แหล่งที่มาของภาพจะได้มาจาการถ่ายภาพ ซึ่งสามารถนำภาพไปตกแต่งและแก้ไขได้ในโปรแกรม photo shop

ภาพแบบ Bitmap

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น